Polityka Prywatności

Nasza Polityka Prywatności

Niniejsza Informacja skierowana jest przede wszystkim do korzyści naszych klientów lub potencjalnych klientów bądź powiązanych z nami osób trzecich, których dane możemy przetwarzać w ramach świadczenia usług prawnych. Prowadzimy i będziemy udostępniać oddzielne zasady ochrony prywatności w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych naszych pracowników i pracowników, w tym potencjalnych pracowników, w trakcie i po zakończeniu stosunku pracy z nami.

Ta firma przetwarza Twoje dane zgodnie z warunkami Ustawy o ochronie danych z 2018 r., Rozporządzeniami o ochronie danych, prywatności i komunikacji elektronicznej (zmiany itp.) (Wyjście z UE) z 2019 r. oraz odpowiednimi przepisami odnoszącymi się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zawartego w europejskim Ustawa o Unii (Wycofanie się) z 2018 r. (RODO Wielkiej Brytanii). Niniejsza Informacja o danych i prywatności szczegółowo wyjaśnia, jakie rodzaje danych osobowych możemy gromadzić na Twój temat podczas interakcji z nami. Wyjaśnia również, w jaki sposób będziemy przechowywać i obchodzić się z tymi danymi oraz dbać o ich bezpieczeństwo. O ile nie wskazano inaczej, odniesienia w niniejszej Informacji o danych i prywatności do RODO odnoszą się do brytyjskiego RODO.

Wiemy, że jest tu mnóstwo informacji, ale chcemy, abyś był w pełni poinformowany o swoich prawach i sposobie, w jaki nasza firma wykorzystuje Twoje dane. Mamy nadzieję, że poniższe sekcje odpowiedzą na Twoje pytania. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Warunki przetwarzania danych

Jesteśmy uprawnieni do przechowywania i przetwarzania Twoich danych tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Obowiązująca ustawa o ochronie danych (art. 6 RODO) określa szereg różnych powodów, dla których kancelaria prawna może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe. Obejmują one:

Zobowiązania kontraktowe

Głównym celem przechowywania przez nas Twoich danych jest świadczenie Ci usług prawnych wynikających z zawartej z Tobą umowy. Niniejsza umowa jest umową pomiędzy nami i przepisy prawa pozwalają nam przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy (lub czynności niezbędnych do zawarcia umowy). Być może będziemy musieli przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec Agencji Pomocy Prawnej, w której otrzymasz pomoc prawną w celu sfinansowania Twojej sprawy lub porady.

Uzasadnione interesy

W określonych sytuacjach wymagamy, aby Twoje dane były realizowane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w sposób, jakiego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności i który nie wpływa w istotny sposób na Twoje prawa, wolności i interesy. Może to obejmować spełnienie wymagań naszych zewnętrznych audytorów jakości lub organów regulacyjnych.

Zgodność z prawem

Jeżeli wymaga tego od nas prawo, być może będziemy musieli gromadzić i przetwarzać Twoje dane. Możemy na przykład przekazywać dane osób zaangażowanych w oszustwo lub inną działalność przestępczą.

ConsentW niektórych sytuacjach możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane za Twoją zgodą. Na przykład, gdy zaznaczysz pole, aby otrzymywać biuletyny e-mailowe. Gromadząc Twoje dane osobowe, zawsze wyraźnie poinformujemy Cię, jakie dane są niezbędne w związku z konkretną usługą.

Kiedy zbieramy Twoje dane?

Zwykle zbieramy Twoje dane, gdy nam je przekazujesz lub gdy są nam przekazywane przez inne osoby (na przykład prawników Twojego przeciwnika) w trakcie Twojej sprawy. Możesz przekazać nam swoje dane drogą mailową; za pośrednictwem formularza internetowego; przez telefon; twarzą w twarz; lub pocztą.

Zbieramy również automatycznie dane dotyczące każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, w tym informacje techniczne.

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Informacje, które nam przekazujesz

Dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład gdy:

• kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej
• dodaj komentarz na naszej stronie internetowej
• napisać recenzję
• zapisz się do dowolnego biuletynu
• kontaktować się z nami na platformach mediów społecznościowych i/lub
• skorzystaj z naszych usług.

Jeżeli poprosimy Cię o informacje, będziemy zbierać informacje określone na odpowiednich stronach internetowych lub zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi Ci przez telefon lub osobiście.

Obsługi klienta

Możemy gromadzić dane osobowe w następujący sposób:

• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym adres, adres e-mail i numery telefonów). Może to obejmować poproszenie o i zachowanie kopii paszportu/prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego adres
• Data urodzenia
• dane osobowe, które mogą być zawarte w komunikacji z nami
• informacje dotyczące płatności i informacje finansowe związane ze stosunkiem umownym, w tym dane bankowe.

Możemy zbierać szczegółowe informacje na temat Twojego wieku; pochodzenie etniczne; płeć itp., jeżeli jest to wymagane przez Agencję Pomocy Prawnej, w której otrzymujesz pomoc prawną. Jeśli korzystasz z pomocy prawnej, możemy również zbierać od Ciebie informacje finansowe.

Zbieramy i przechowujemy również informacje na temat Twojej sprawy lub problemu prawnego.

W zależności od okoliczności ich kwestii prawnych, w przypadku niektórych klientów możemy mieć dostęp lub przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Szczególnym warunkiem przetwarzania tych danych (zgodnie z Załącznikiem 1 i art. 10 RODO) jest to, że jest to niezbędne, powiązane i/lub związane z roszczeniami prawnymi, w tym w celu pomocy w postępowaniu sądowym, uzyskania porady prawnej i /lub ustanawianie, wykonywanie lub obrona praw. Rozważyliśmy ryzyko i skutki związane z przetwarzaniem danych dotyczących przestępstw, zwłaszcza w odniesieniu do minimalizacji danych, bezpieczeństwa i przejrzystości. Wszystkie takie dane są przetwarzane zgodnie ze zobowiązaniami i zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

Nie przewidujemy, że jakiekolwiek przechowywane przez nas dane zostaną sklasyfikowane jako „kategorie specjalne” w rozumieniu GDPR. Jeśli będziemy musieli rozpocząć przetwarzanie tego typu danych lub jeśli będziemy podmiotem przetwarzającym te dane, wyjaśnimy Ci to.

Źródła internetowe lub strony trzecie

Gromadzimy określone powiązane informacje techniczne, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, dzienniki (w tym, jeśli są dostępne, adres IP i lokalizację urządzenia łączącego się z usługami online oraz inne informacje techniczne i identyfikatory dotyczące urządzenia i charakter wizyty, taki jak strumień kliknięć do, przez i z naszej witryny internetowej) oraz inne dane komunikacyjne, a także wykorzystywane przez Ciebie zasoby.

Czasami pozyskujemy informacje od innych firm, aby zebrać informacje o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą witrynę korzystają z niej. Gromadzone są także informacje o tym, w jaki sposób trafiłeś na nasze strony internetowe, w tym o tym, jakie linki lub reklamy przeglądałeś lub kliknąłeś, aby do nas dotrzeć, lub o wszelkich wyszukiwanych hasłach. Robimy to, aby utrzymywać i ulepszać naszą witrynę internetową, lepiej poznać profile odwiedzających i klientów, a ostatecznie zapewnić lepsze doświadczenia. Informacje mogą być gromadzone za pomocą plików cookie lub pikseli.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Prowizja za usługi

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu zapewnienia Ci porad prawnych, pomocy i, w stosownych przypadkach, reprezentacji oraz z powodów bezpośrednio związanych z tymi usługami (tj. dostarczanie informacji audytorom jakości, Agencji Pomocy Prawnej itp.).

W szczególności:

• aby świadczyć nasze usługi
• aby zarządzać naszymi relacjami i komunikować się z Tobą
• aby zapewnić Ci porady lub wskazówki dotyczące naszych usług
• dokonywania płatności i zarządzania nimi
• odpowiadanie na skargi i starania się je rozwiązać
• szkolić nasz personel i mierzyć jakość usług świadczonych klientom.

Regulacyjne

Wykorzystujemy dane również do komunikowania się z naszymi organami regulacyjnymi lub ustawodawcami oraz do przestrzegania obowiązujących nas przepisów, regulacji i kodeksów postępowania.

Na przykład będziemy przetwarzać Twoje dane, aby umożliwić nam identyfikację i/lub weryfikację Twojej tożsamości oraz przeprowadzanie kontroli oszustw, kontroli kredytowej i prania pieniędzy zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgoda

We may use your data to notify you of our other services but only where we have your consent to do so.

Website enhancement and business development

Dane wykorzystujemy również do rozwijania naszej działalności i usług. W szczególności:

• aby odpowiedzieć na indywidualne doświadczenia, którymi się z nami podzieliłeś oraz na treści redakcyjne
• aby poprawić swoje doświadczenia online
• do prowadzenia badań i ankiet
• w celu rozwijania naszych usług i zarządzania nimi, w tym marketingu nowych lub ulepszonych usług
• w celu zbadania Twoich poglądów i doświadczeń do celów badawczych i redakcyjnych, w tym poprzez prośby o opinię na temat naszych usług
• aby zrozumieć Twoją podróż po witrynie, w tym jakie strony przeglądałeś i jak długo
• w celu administrowania i utrzymywania bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz do celów wewnętrznych, w tym analizy danych, testowania, celów statystycznych.

Ciasteczka

Plik cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie na dysku twardym Twojego komputera. Po wyrażeniu zgody plik zostanie dodany, a plik cookie pomoże analizować ruch w sieci lub poinformuje Cię, kiedy odwiedzasz określoną witrynę.

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Może to uniemożliwić Państwu pełne wykorzystanie serwisu.

Zgodnie z prawem nie możemy umieszczać plików cookies na Twoim komputerze bez Twojej zgody, chyba że są one bezwzględnie niezbędne do działania usług, które świadczymy w ramach Serwisu.

NAZWA COOKIE /DOSTAWCA /TYP WAŻNOŚĆ

_grecaptcha gstatic.com HTML Persistent

GRECAPTCHA google.com HTTP 180 days

cookieyes-consent rustemguardian.co.uk HTTP 1 year

rc::a gstatic.com HTML Persistent

rc::b gstatic.com HTML Session

rc::c gstatic.com HTML Session

rc::d-15# gstatic.com HTML Persistent

rc::f gstatic.com HTML Persistent

wpEmojiSettingsSupports rustemguardian.co.uk HTML Session

np. Używamy plików cookie rejestrujących ruch, aby określić, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą witrynę w celu dostosowania jej do potrzeb klientów. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do celów analizy statystycznej, po czym dane są usuwane z systemu.

Używamy Google Analytics do monitorowania sposobu korzystania z naszej witryny, abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia. Korzystanie przez nas z Google Analytics wymaga od nas przekazania Google Twojego adresu IP (ale żadnych innych informacji) – Google wykorzystuje te informacje do przygotowywania dla nas raportów o korzystaniu z witryny, ale Google może również udostępniać te informacje innym usługom Google. W szczególności Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Powiązana informacja:

Google’s privacy policy

How Google uses this information.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące używanych przez nas plików cookie lub chcesz uzyskać więcej informacji, napisz na adres info@rustemguardian.co.uk.

Jak chronimy Twoje dane?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych. Dane, które nam przekazujesz, mogą podlegać prawniczym przywilejom zawodowym i często są niezwykle wrażliwe i poufne.

Mając to na uwadze, będziemy traktować Twoje dane z najwyższą starannością i podejmiemy wszelkie odpowiednie kroki w celu ich ochrony. Mamy jasne zasady i procedury dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji (wraz z wymogami regulacyjnymi i innymi zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa danych) i są one regularnie oceniane w ramach naszych Standardów Jakości i procesów zgodności.

Chronimy nasz system informatyczny przed Cyberatakiem. Dostęp do Twoich danych osobowych jest chroniony hasłem, a wrażliwe dane są zabezpieczone szyfrowaniem.

Regularnie monitorujemy nasz system pod kątem możliwych podatności i ataków, a także przeprowadzamy testy penetracyjne w celu zidentyfikowania sposobów dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały przekazane.

Stosujemy następujące okresy przechowywania i okresowo je sprawdzamy, aby mieć pewność, że przechowujemy dane osobowe i inne dane tylko tak długo, jak jest to konieczne:

• informacje zawarte w aktach sprawy lub związane ze sprawą lub instrukcjami dla nas, takie jak informacje w naszym systemie zarządzania sprawami, będą zwykle przechowywane przez okres sześciu lat po zakończeniu danej sprawy lub sprawy, chyba że wymagane jest dłuższe przechowywanie (na przykład na przykład informacje są wymagane w innej lub powiązanej sprawie lub sprawie, lub gdy dana osoba nie ukończyła obecnie osiemnastu lat (w takim przypadku dane będą musiały być przechowywane przez sześć lat po ukończeniu przez nią osiemnastu lat) lub mamy inny podstawa prawna do przetwarzania tych informacji. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy zobowiązani do przechowywania akt klientów przez ten okres przez nasz organ regulacyjny i/lub SRA. Chroni Cię to również w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony z naszych usług i będziesz chciał złożyć skargę lub nawet złożyć skargę po zakończeniu Twojej sprawy.
• dane uzyskane w celu zapobiegania przestępstwom lub oszustwom muszą być przez nas przechowywane w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych przez pięć lat od zakończenia danej sprawy lub zakończenia naszej relacji biznesowej z odpowiednią osobą, w zależności od tego, co nastąpi później
• zapytania, w których nie zajmujemy się Twoją sprawą, przechowujemy tylko przez 18 miesięcy
• wszelkie skargi złożone przez sześć lat od zakończenia skargi (wraz z powiązanymi aktami sprawy)
• informacje finansowe i wszelkie transakcje finansowe będą przechowywane przez okres 7 lat w celu spełnienia wymogów HMRC, z wyjątkiem danych posiadaczy kart, które zazwyczaj zostaną zniszczone natychmiast po przetworzeniu transakcji.

W przypadku niektórych danych możemy zdecydować, że przechowywanie danych dłużej niż podano powyżej jest właściwe i właściwe, ale powiadomimy Cię, jeśli uznamy, że Twój przypadek należy do tej kategorii lub istnieje inny powód, dla którego Twoje dane muszą zostać zatrzymane.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Czasami udostępniamy Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim. Robimy to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia Państwu usług prawnych lub skutecznego prowadzenia naszej praktyki prawniczej.

Na przykład możemy udostępniać Twoje dane adwokatom; eksperci; tłumacze; kreślarze kosztów; serwery procesowe; firmy zajmujące się bezpiecznym przechowywaniem i niszczeniem plików; audytorzy; firma, która bezpiecznie hostuje nasze zewnętrzne serwery pamięci masowej w chmurze.

Stosujemy rygorystyczne zasady wobec tych odbiorców lub podmiotów przetwarzających dane, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i chronić Twoją prywatność. W szczególności:

• Dostarczamy tylko te informacje, których potrzebują do świadczenia określonych usług.
• Mogą wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do dokładnie tych celów, które określiliśmy w naszej umowie z nimi.
• Ściśle z nimi współpracujemy, aby mieć pewność, że Twoja prywatność jest zawsze szanowana i chroniona.
• Jeśli przestaniemy korzystać z ich usług, wszelkie przechowywane przez nich dane zostaną usunięte lub staną się anonimowe.

Gdzie przetwarzane są Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane i przetwarzane na terenie Wielkiej Brytanii (UK). Jeśli kiedykolwiek będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim i dostawcom spoza Wielkiej Brytanii, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to.

Jakie masz prawa?

W ramach brytyjskiego GDPR przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo do informacji – zapewnienie jasnych i zwięzłych informacji o tym, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, zgodnie z niniejszymi Informacjami o danych i prywatności
2. prawo dostępu – zwane powszechnie „wnioskiem o dostęp do danych osobowych”, umożliwia Państwu zażądanie kopii danych osobowych, aby zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane oraz sprawdzić, czy robimy to zgodnie z prawem. Jeśli zdecydujemy się nie spełnić Twojej prośby, wyjaśnimy Ci powody naszej odmowy
3. prawo do sprostowania – możliwość sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub w szczególnych okolicznościach zależnych od celów, dla których przetwarzamy Twoje dane, możliwość uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
4. prawo do usunięcia danych – zwane także prawem do bycia zapomnianym, pozwala na zażądanie od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Dotyczy to wyłącznie danych, które posiadamy w momencie otrzymania Twojej prośby i nie dotyczy żadnych danych, które mogą zostać uzyskane w przyszłości. Należy pamiętać, że nie jest to prawo absolutne i ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Możemy mieć nadrzędne obowiązki w zakresie przechowywania niektórych danych, których usunięcia nie możesz żądać natychmiast lub w ogóle. Na przykład, gdy zostaniesz klientem naszej firmy lub będziesz stroną zainteresowaną w sprawie, będziemy zobowiązani przez nasze organy regulacyjne i do celów prawnych do przechowywania niektórych Twoich danych osobowych i innych informacji w aktach sprawy przez pewien okres (na przykład okresy przechowywania, patrz wyżej)
5. prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania tymczasowego ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ma zastosowanie jedna z ograniczonej liczby przyczyn określonych przez ICO

6. prawo do przenoszenia danych – możliwość otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Daje to również Państwu prawo do żądania, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu Administratorowi Danych
7. prawo sprzeciwu – możliwość, w określonych okolicznościach, żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Żądanie to może dotyczyć wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy lub tylko niektórych informacji i może dotyczyć wyłącznie określonego celu przetwarzania
8. prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem – ograniczenia stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w przypadku, gdy takie decyzje wywierają na Ciebie skutek prawny lub w podobny sposób istotny. Jest mało prawdopodobne, aby nasza firma korzystała ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw można uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji pod adresem: https://ico.org.uk/your-data-matters/.

Szczegóły kontaktu

Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane, w jaki sposób utrzymujemy bezpieczeństwo naszych informacji oraz aby skorzystać z praw dostępu do informacji, które na Twój temat posiadamy, skontaktuj się z nami. Podobnie, jeśli uważasz, że posiadane przez nas informacje są błędne lub nieaktualne, daj nam znać, a my je zaktualizujemy. Osobą odpowiedzialną w tej firmie za ochronę danych jest nasz Menedżer ds. Ochrony Danych, Tanel Hussein. Zapytania i prośby można kierować do niego telefonicznie pod numerem 020 3929 9119, wysyłając e-mail na adres info@rustemguardian.co.uk lub pisemnie na adres Rustem Guardian Solicitors, 44 Southampton Buildings, Holborn, London, WC2A 1AP.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jeśli jednak skorzystasz z tych linków i opuścisz naszą witrynę, pamiętaj, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną witryną. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania takich witryn, a witryny te nie podlegają niniejszej polityce. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności lub polityką mającą zastosowanie do danej witryny internetowej.

Regulator

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie zostały właściwie potraktowane lub nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na jakiekolwiek prośby, które skierowałeś do nas w związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji.

Można się z nimi skontaktować dzwoniąc 0303 123 1113.

Lub przejdź do trybu online www.ico.org.uk/concerns (otwiera się w nowym oknie; informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron zewnętrznych).

Zmiany w niniejszym zawiadomieniu

Nie mamy zamiaru przetwarzać danych osobowych klienta ani powiązanej strony trzeciej z jakiegokolwiek powodu innego niż określony w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli to się zmieni, zaktualizujemy niniejszą informację o ochronie prywatności na tej stronie internetowej oraz w wszelkiej dokumentacji, którą Ci prześlemy. Jednakże rozwijają się najlepsze praktyki i akceptowalne standardy w zakresie prywatności w Internecie i danych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Powiadomienia w dowolnym momencie. Jeżeli niniejsza Informacja ulegnie jakiejkolwiek zmianie, umieścimy zaktualizowaną wersję na tej stronie internetowej. Wszystkim pozostałym klientom posiadającym bieżące instrukcje udostępnimy kopię bezpośrednio. Dalsze instrukcje dla nas będą oznaczać, że wyrażasz zgodę na takie zmiany.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.