Kwestionariusz

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszą polityką ochrony danych.

Wszelkie dane przesłane za pomocą tego formularza internetowego będą przechowywane przez naszą firmę jako administratora danych i bezpiecznie przechowywane przez 6 miesięcy, zanim zostaną zniszczone w sposób bezpieczny i poufny. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez Twojej zgody lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub do celów z tym związanych.

Masz prawo do informacji o tym, jakie dane na Twój temat przechowujemy, a także masz inne prawa określone w przepisach. Więcej informacji na temat Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych można znaleźć pod adresem www.ico.org.uk. Pełne informacje można znaleźć pod adresem Privacy Policy.

 

  Dane osobowe

  Twój przypadek

  (tj. o co zostałeś oskarżony i czy masz współoskarżonych?)

  Reprezentacja prawna

  Informacje o Twoim odwołaniu

  Finansowanie

  Dodatkowe informacje

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.